Yhteystiedot

Kari Korhonen/myyntipäällikkö +358400433026/autotuonti.kkimport@gmail.com

Uutiset

11.1.2016Uusia autojaLue lisää »18.12.2015PäivitettyLue lisää »2.2.2015Yhteistyöyritys RuotsissaLue lisää »2.2.2015Verotuksen muutoksestaLue lisää »26.10.20144 uutta autoaLue lisää »

Yksittäiset kävijät sivuillamme

Käyntejä kotisivuilla:185464 kpl
Share |

E85-polttoaine

Esimerkkilaskelma: 

Ajat 100km kahdella verrokkiautolla, ajatellaan että toinen käyttää 98-bensiiniä ja toinen E-85-polttoainetta. Molempien kulutus on 7L/100km. Keskiarvohintojen perusteella (17.10.12) 98-bensiini maksaa n. 1,7e/l ja e-85 n. 1,1e/l. Säästät 100km matkalla (e85 7,7€, 98 11,9€) 4,2e, 1000km 42e, 10000km 420e; jos ajat esimerkiksi 30000km vuodessa niin sinulla jää yli 1000e muuhun käyttöön!

Otetaanpa samaan laskelmaan mukaan myös dieselkäyttöinen auto, dieselithän tunnetusti kuluttamat hieman vähemmän kuin bensiinikäyttöinen auto, mutta otetaan tässä nyt hypoteettiseksi kulutukseksi se sama 7L/100km niin ei mennä aivan sekaisin. Dieselin keskihinta on n. 1,5e-1,55e. 100km polttoainekulut; 7x1,5 10,5€ eli tämäkin on jo roimasti enemmän verrattuna E85-polttoainetta käyttävään ajoneuvoon (7,7€). Mutta mites käykään kun laitetaan tähän vielä dieselvero päälle:

Huom, veromäärät ovat arvioita. Pienet dieselajoneuvot n. 400€/v, keskikokoiset dieselajoneuvot n.600€/v ja suuret dieselajoneuvot n. 800€/v. Ajatellaan että verrokkiautoomme tulee 400€ dieselvero.

Jos siis ajamme E85-, 98-, ja diesel-polttoaineitta käyttävillä ajoneuvoilla saman matkan niin saamme 30000km ajamalla vuosikuluiksi: Diesel 3150€+400€ vero= n. 3500€. 98-bensiini: n. 3600€. E85-polttoaine: 2310€. 

Alla oleva teksti on lainattu Autotoday-sivustolta.

Laaja tietopaketti flexifuel-tekniikasta ja etanolista 

Ohessa Fordin jälkimarkkinointipäällikkö Matti S. Koposen tietopaketti flexifuel-tekniikasta ja etanolista.

Mikä on Flexifuel?

Flexifuel-autot kulkevat etanolilla bensiinin lisäksi. Tarkemmin sanottuna moottori toimii tavallisen 95E bensiinin lisäksi myös E85 etanolipolttoaineella tai näiden sekoituksella.

Miten Flexifuel-auto eroaa tavallisesta bensiinimallista ?
Käytännössä eroa ei huomaa mitenkään. Flexifuel-autoon voidaan tankata E85 bioetanolia ja polttoaineen täyttöaukossa on tästä maininta. Muuta näkyvää eroa ei olekaan ja autoa voidaan tietysti käyttää kuten tavallista bensiiniautoa ja tankata bensiinillä. 

Tekniset erot löytyvät auton moottorinohjaus- ja polttoaine­järjestel­mistä. Tankki, tankkivarustus ja polttoaineputkistot on valmistettu korroosiota kestävistä materiaaleista. Myös järjestelmän tiivisteet ovat materiaaleja, jotka kestävät etanolia. Suuttimet ovat moottorissa suuremmat, jotta etanolia voidaan syöttää enemmän moottoriin.

Miten moottori voi käyttää kahta eri polttoainetta?
Auton moottorinohjausjärjestelmän anturit tunnistavat automaattisesti käytetyn polttoaineen ja säätävät polttoaineen syötön ja moottorin säädöt niin, että se toimii samalla tavalla koko ajan, ajettiin sitten bensiinillä, etanolilla tai millä tahansa näiden sekoituksella.

Mitä hyötyä Flexifuelista on?
Flexifuel-autot ovat tavallisia bensiiniautoja, mutta ajettaessa jätteistä valmistetulla etanolilla, säästetään paljon fossiilisia korvaamattomia polttoaineita ja pie­nen­netään oleellisesti kasvihuonekaasujen päästöjä, jopa 80%. Flexifuel-autoa voidaan tankata bensiinillä ja etanolilla, miten milloinkin on saatavilla. 

Tulevaisuudessa voi bensiinin hinta myös nousta merkittävästi tai siitä voi tulla jopa pulaa. Tällöin Flexifuelin käyttäjällä on mahdollisuus valita ajaako bensiinillä vai etanolilla.

Onko Flexifuel-auton käytössä mitään eroa bensiiniautoon?
Ei, auto toimii etanolipolttoaineella (E85) aivan samoin kuin bensiinillä (95E) tai näiden sekoituksella.

Onko Flexifuel-tekniikka tai etanolin käyttö aivan uusi keksintö?
Ford on valmistanut jo kaikkiaan yli 5 miljoonaa autoa ympäri maailmaa, jotka toimivat Flexifueltekniikalla. Itseasiassa aivan ensimmäiset Fordit toimivat eta­nolilla yli sata vuotta sitten. Aikoinaan edullinen bensiini syrjäytti etanolin, kun bensiiniin keksittiin lisätä lyijyllistä lisäainetta (tetraetyylilyijyä) oktaanin nosta­miseksi ja moottorille vahingollisen nakutuksen estämiseksi. Tämän ansi­osta bensiiniä voitiin käyttää ottomoottoreissa. 

Lyijyn käyttö kiellettiin myrkyllisyytensä takia 1990-luvulla ja siirryttiin käyttämään MTBE (Metyylitertiääributyylieetteri) lisäainetta bensiinissä. MTBE ei ole erityisen myrkyllinen tai syöpävaarallinen, mutta se voi kulkeutua pohjavesiin ja aiheuttaa ainakin makuhaittoja.

Etanolin oktaani on 110 ja E85 polttoaineen 106 ja se soveltuu mainiosti otto­moottorin polttoaineeksi ilman lisäaineistusta. Lisäksi happea sisältävänä etanoli palaa täydellisemmin kuin bensiinin sisältämät hiilivedyt.


Mitä etanoli on?
Etanoli(CH3CH2OH) on väkiviinaa, joka on väkevöity teollisesti 99,5% vahvuiseksi, jotta se toimii hyvin polttoaineena. E85 polttoaineessa etanolia on 80-85% ja loput bensiiniä lähinnä käynnistyvyyden parantamiseksi.

Puhdas etanoli absorboi vesihöyryä eikä pysy siis puhtaana avoimessa astiassa. Tislattaessa etanolin vesiliuoksia saadaan tuotteena seos, joka sisältää kor­keintaan 96 % etanolia ja loput vettä. Vesi ja etanoli muodostavat tällöin ns. atseo­trooppisen seoksen. Seosta kutsutaan väkiviinaksi.

Etanoli on monipuolinen liuotin ja useiden orgaanisten yhdisteiden valmis­tuksessa käytetty lähtöaine. Etanoli on lievästi polaarinen yhdiste ja siksi se liukenee täydellisesti veteen ja muihin polaarisiin liuottimiin. Etanolin hiilivetyrunko taas mahdollistaa sen liukenemisen orgaanisiin yhdisteisiin, kuten hiilivetyihin, bensiiniin tai dieselöljyyn.

Etanoli on hyvin tulenarka yhdiste, ja palaa nokeamattomalla, sinertävällä liekillä. Se kelpaa ilman muutoksia ottomoottorin polttoaineeksi, ja siitä kaavaillaan bensiinin korvaajaa tulevaisuudessa.

Etanolia käytetään myös desinfiointiaineena, sillä väkevä etanoli tappaa pien­eliöitä.

Onko etanoli myrkyllistä?
Etanoli sinänsä ei pieninä pitoisuuksina ole kovin myrkyllistä, mutta E85 polttoaine sisältää 15% bensiiniä ja lisäaineita, joten sen nauttiminen pieninäkin määrinä on ehdottomasti vaarallista.

Joutuessaan ympäristöön etanoli ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä ympäristö­ongelmia, koska se hajoaa ja laimenee nopeasti.

Miksi etanolia kuluu enemmän kuin bensiiniä?
Etanoliin sitoutunut energia, joka vapautuu poltettaessa, on pienempi kuin bensiinissä. Litrassa etanolia on 23,5MJ (6,5kWh) energiaa kun bensiinissä sitä on 34,8MJ (9,7kWh). RE85 polttoainetta kuluu käytännössä n 25-30% enemmän litroissa kuin bensiiniä. Vastaavasti litrahinta on edullisempaa, joten etanolilla ajaminen ja ympäristön säästäminen eivät tuo juurikaan lisäkustannuksia. 

Vastaavasti dieselpolttoaineessa energiamäärä on suurempi ja siksi sitä kuluu vähemmän kuin bensiiniä tai etanolia. (Litrassa dieseliä on energiaa 38,6MJ = 10,7kWh). Jos polttoaineen verotus perustuisi energiasisältöön, olisi dieselöljy kaikkein kalleinta.

Mistä etanoli valmistetaan?
Etanolia voidaan valmistaa useista erilaisista uusiutuvista raaka-aineista ja näin vältetään fossiilisten polttoaineiden käyttäminen. Lähes kaikki kasviperäiset raaka-aineet soveltuvat etanolin tuotantoon ja itseasiassa puhutaan siis aurinkoenergian hyödyntämisestä, siitähän kasvit ottavat alkuaan energiansa kasvuun. 

Maailman suurin bioetanolin tuottaja on tällä hetkellä Brasilia, joka tuottaa etanolia
pääasiassa sokeriruo'osta ja sitä myydään mm. Ruotsissa. Etanolin tuotanto on nopeasti kasvava teollisuuden ala, ja uusia menetelmiä otetaan käyttöön jatkuvasti. 

St1 on Suomessa käynnistänyt etanolin valmistuksen ruokateollisuuden jätteistä, jotka muuten vietäisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. Tämä uusi, Suomessa kehitetty menetelmä ja tuotantoprosessi, vähentää ympäristön fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä jopa 99%. Meillä on siis kotimainen polttoaine, jolla voidaan vähentää riippuvuutta öljystä.

Metsäteollisuuden hakkuujätteet, yhteiskuntajätteet ja monet teollisuuden ja maa­talouden käyttämättä jäävät raaka-aineet ja jopa levät voitaisiin käyttää etanoliksi ja kierrättää näin polttoaineena. 

Onko Flexifuel-mallin autovero alempi?
Ei, Suomessa kaikkia Flexifuel-malleja verotetaan tällä hetkellä kuten bensiini­malleja. Toki E85 etanolipolttoaineen käytöstä ei tule myöskään ns. dieselveroa maksettavaksi.

Saako työsuhdeautolla ajava mitään veroetua?
Ei, käyttöetu ja täysautoetu lasketaan bensiinimallin mukaisesti, mutta tietysti kuljettaja saa hyvän mielen, kun pystyy osaltaan vähentämään autoilun ympäristöä haittaavien päästöjen määrää ja pienentää näin omaa hiilijalanjälkeään.

Voiko Flexifuel-autolla ajaa pelkästään bensiinillä?
Voi. Kuljettaja voi tankata vapaasti bensiiniä tai E85 polttoainetta flexifuel-autoonsa, tai mitä tahansa näiden sekoitusta. Moottori toimii samalla tavalla millä tahansa sekoitussuhteella.

Miten etanolin erottaa huoltoasemalla?
Bensiiniä myydään 95E ja 98E merkinnöillä ja omalla bensiiniautoihin sopivalla pistoolilla varustetuilla pumpuilla. Etanolipolttoaineen merkintä koko euroopassa on E85, joka tulee siitä että siinä on 85 % etanolia ja 15 % bensiiniä. 

Etanolipistoolit ovat samankokoisia kuin bensiinipistoolitkin. St1 energiayhtiö on aloittanut Suomessa Refuel-merkkisen etanolipolttoaineen myynnin huhtikuun
alussa. He merkitsevät sen RE85 merkinnällä. Refuel on kotimaisista jätteistä valmistettua ja ympäristöystävällistä.

Tuleeko talvella käynnistysongelmia?
Kun lämpötila laskee alle -25ºC saattaa etanolia käytettäessä tulla vastaan käynnistysongelmia, koska sen leimahduspisteen lämpötila on korkeampi kuin bensiinin. E85 polttoaineeseen on kuitenkin sekoitettu 15-20% bensiiniä käynnisty­vyyden parantamiseksi. 

Suosittelemme Flexifuel-autoissa käytettäväksi vakiovarusteena olevaa lohko­lämmitintä, jolloin ei tule käynnistysongelmia ja mikä vielä tärkeämpää, kylmä­käynnistyspäästöt jäävät pienemmiksi. Toki aivan arktisissa olosuhteissa voidaan ajaa bensiinilläkin, mutta senkin syttyminen -35ºC alapuolella on epävarmaa.

Vaatiiko etanolin käyttö mitään huoltotoimenpiteitä?
Jatkuvasti etanolilla ajettaessa tehdas suosittelee moottorin öljynvaihtoa 10 000km välein. Varsinkin kylmäkäynnistyksissä ja lyhyessä ajossa saattaa pala­maton polttoaine laimentaa moottoriöljyä liikaa, ja siksi suositellaan tiheämpää öljynvaihtoa. Lisäksi suosittelemme talvella käytettäväksi lohkolämmitintä. Muita auton omistajalle jääviä toimenpiteitä ei ole.

Onko tankkaus erilaista?
Flexifuel-autoissa on vain yksi tankki, jonne voi tankata bensiiniä tai etanolia (E85) kumpaa on saatavilla ja vapaasti sekaisin. Tankkaus tapahtuu kuten bensiini­autossa. Auton tekniikka pitää huolen lopusta. 

Voiko tavalliseen bensiiniautoon tankata E85 etanolipolttoainetta?
Ei voi. Tavallisten bensiiniautojen polttoainejärjestelmät eivät siedä etanolia kuin pieniä määriä. Etanolia on käytetty jäänestoaineena bensiinin joukossa, mutta tällöin vain korkeintaan 1/50 pitoisuuksina.

Etanoli saattaa liuottaa eräitä tiivistemateriaaleja sekä absorboidessaan hel­posti vettä saattaa aiheuttaa korroosiovaurioita polttoainejärjestelmään. Ford suosittelee normaaleissa bensiinimalleissa korkeintaan 5% etanoliseosta.

Miten on mahdollista, että hiilidioksidipäästöt laskevat niin paljon käytettäessä etanolia?
Se johtuu siitä, että etanoli on uusiutuva polttoaine. Näin voidaan välttää ehtyvien fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, käyttöä. Ford Mondeo 2.0 Flexifuel-mallin hiilidioksidipäästöt käytettäessä St1:n Refuel RE85 polttoainetta, ovat vain 49 g/km.

Kasvit sitovat yhteyttämisessä eli fotosynteesissä auringon valoenergiaa. Re­aktiossa kasvit käyttävät vettä ja hiilidioksidia (CO2) ja tuloksena syntyy happea ja sokeria. Kasvit siis sitovat ilmakehän hiilidioksidia itseensä.

Valmistettaessa esimerkiksi ruokateollisuuden jätteet etanoliksi, saadaan energia kätevästi ajoneuvoon hyvin sopivaan muotoon ja voidaan polttaa sitten auton moottorissa. Näin valmistaa suomalainen St1 Refuel polttoaineen etanolin. 

Pakoputken päästä tulevat hiilidioksit pääsisivät muuten jätteenkäsittelylaitoksista ilmakehään. Kun käyttämisprosessissa, tislauksessa ja väkevöittämisessä käy­tetään vielä hyväksi teollisuuden lauhdevesiä, pellettejä ja tuulienergiaa, saavu­tetaan yli 99 % säästö ympäristön hiilidioksidikuormitukseen, verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön (lähde: WSP Environmental raportti St1 Etanolix prosessin taselaskelma). 

Oleellisinta ei siis ole mitä pakoputkesta tulee, vaan miten koko valmistus, kuljetus ja jakeluprosessi kuormittaa ympäristöä. Kun etanoli on poltettu Flexifuel-mootto­rissa tulee hiilidioksidipäästöistä osa ikuisen luonnon kiertokulkua - me vain "lainaamme" hiilidioksidin ja palautamme sen taas luontoon. 

Verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin, kuten dieselöljyyn, maakaasuun tai ben­siiniin, ero syntyy siitä, että kun nämä poltetaan, samalla lisätään ilmakehän hiilidioksidia, mikä lisää kasvihuonekaasupäästöjä.

Miten etanoli voi olla sähköä parempi vaihtoehto?
Jos sähkö tuotetaan tuuli- tai vesivoimalla, on se varmasti yhtä hyvä energian lähde kuin jätteistä valmistettu Refuel etanolipolttoaine. Ongelma tulee sähkön järkevässä varastoinnissa akkuihin. Litrassa E85 polttoainetta on noin 7kWh energiaa, eli sillä lämmittäisi tunnin tavallista kotisaunaa.

Nykyaikaisessa auton akussa on noin 0,7kWh energiaa ja se painaa noin 12kg.
Eli jos vaikka mökkimatka kuluttaa 10 litraa, tarvittaisiin tähän energiat noin 100 lyijyakusta, jotka painaisivat 1200kg. Nykyinen akkuteknologia on vielä kaukana järkevästä energian varastoinnista.

Polttonesteen tankkaaminen ja kuljettaminen on yksinkertaista ja kätevää verrattuna yli tonnin akkulastin lataamiseen ja kuljettamiseen. Ehkä saunan lämmittäminen akuilla olisi järkevämpää, kuin auton ajaminen. Akut kehittyvät koko ajan, mutta varsinaista läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut.

Ovatko Flexifuelin hiilidioksidipäästöt pienemmät kuin jos matkustaisin linja-autolla?
Kyllä. VTT on tutkinut liikenteen päästöjä (LIPASTO) ja kun kaupunkiliikenteessä olevissa linja-autoissa keskimäärin on 18 matkustajaa ja 1256 g/km kokonais­päästöt, tekee se 70g/km/hlö keskimäärin. Mondeon hiilidioksidipäästöt ovat vain 49g/km Refuel RE85 etanolilla.

Kun linja-auto on täynnä, eli 60 matkustajaa, päästään jo 19g/km/hlö lukemiin. Mutta vielä alhaisempiin lukemiin päästään Ford Mondeo Flexifuelilla 5 henkilön matkustaessa sillä ja käytettäessä St1:n Refuel etanolia. Tällöin päästään 10g/km/matkus­taja CO2 kokonaispäästöihin.

Tietysti joukkoliikenteellä on oma merkittävä roolinsa yhteiskunnassa. Tämä ver­tailu osoittaa vain sen, miten suuri merkitys kierrätetyllä etanolipolttoaineella on ympäristölle, ja tietysti linja-autotkin voisivat periaatteessa kulkea jätteistä valmis­tetulla etanolilla.

Ovatko Flexifuel-auton pakokaasupäästöt bensiiniauton päästöjä suuremmat?
Eivät oikeastaan. Etanoli palaa moottorissa erittäin puhtaasti, ja pakoputkesta tulevia myrkyllisiä pakokaasupäästöjä on keskimäärin vähemmän kuin bensiinillä. Etanolin oktaaniluku on 106, eli erittäin hyvä. Etanolin syttymisherkkyys kylmässä on kuitenkin heikompi, minkä vuoksi E85 polttoaineissa on bensiiniä 15-20%. 

Kylmäkäynnistyspäästöt ovat etanolilla suuremmat, mutta näitä voidaan vähentää
tehokkaasti lohkolämmittimen käytöllä. Dieseliin verrattuna bensiinin ja etanolin etuna on, ettei pakokaasuissa ole karsinogeenisiä pienhiukkasia, joita toki voidaan vähentää hiukkassuodattimella, eikä myöskään typen oksideja (NOx) juuri lainkaan.
Flexifuel on paras ratkaisu ympäristöongelmiin?
Tällä hetkellä Flexifuel-tekniikka ja jätteistä valmistetun RE85 bioetanolin käyttö on yksi tehokkaimmista ja edullisimmista tavoista tehdä autoilusta vähemmän
ympäristöä kuormittavaa. Näin pieniin hiilidioksidipäästöihin ei päästä tällä hetkellä millään muilla tekniikoilla, jotka ovat saatavilla tässä hintaluokassa. 

Miten voin itse vähentää hiilidioksidipäästöjä?
Voimme kaikki tehdä paljon. Oman ajotavan muuttamisella mahdollisimman talou­delliseksi voidaan saavuttaa merkittäviä päästöjen vähennyksiä ilman mitään lisäkustannuksia tai että edes tarvitsisi tinkiä autoilusta. Lisäksi esimerkiksi lohko­lämmittimen käyttö, turhan kuormaamisen, tyhjäkäynnin ja huviajelujen vähen­täminen vaikuttavat kaikki osaltaan omaan hiilijalanjälkeemme positiivisesti.

Kyseinen teksti on lainattu Autotoday-sivustolta.